Neler Yeni
Oltamisina Amatör Balıkçılık

Aramıza katılmanı daha ne kadar bekleyeceğiz? Neden bizimle birlikte heyecan dolu avlarını paylaşmıyorsun?
Çekingen olabilirsin ama sohbet etmekten kendini engelleme! Çünkü burada sadece dostluk ve birlikte geçirilen zaman önemli...

Levrek Balığı Ve Av Teknikleri

  • Konuyu başlatan Övünç Dinç
  • Başlangıç tarihi
Övünç Dinç

Övünç Dinç

Yönetici
Yönetici
OltaMisina Ekibi
Katılım
12 Ara 2011
Mesajlar
3,983
     


LEVREK BALIĞI (Dicentrarchus labrax)

Av yerinden yemine, av zamanına ve avlanma tekniğine kadar deneyim isteyen bir balık olan levrek, son derece kıvrak ve kurnaz bir balıktır. Levreğin av mevsimi her ne kadar mayıs ortası-eylül sonu olarak tespit edilmişse de kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında kısa akışlar yaptığı için aralıklı olarak av verebilir.

Levrek Serranidae familyasından olup, bilimsel adı Dicentrarchus labrax’tır. Avrupa levreği diye adlandırılır ve İngiltere sahillerinde, Kuzey Afrika, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunur. Levreğin küçüklerine halk ağzında “ispendek” adı verilir. Marmara ve Karadeniz’de 15 kiloyu bulan levrek balıkları, Ege ve Akdeniz’de 20 kiloya kadar ulaşırlar. Ancak en lezzetli olanları 1-2 kg. arasındakilerdir. Zaman zaman otuz-kırklık sürüler halinde dolaşır ve üst üste av verebilirler. Çok sığ, kırmalık ve sazlık, kuytu, sessiz yerlerde dolaşırlar. Kışın dibe yatıp oldukça hareketsiz bir halde dururlar. Yunus balıklarının başlıca yemlerinden oldukları için açık sulardan kaçıp sığ sahil sularında yaşamayı tercih ederler.

Füze şeklinde olan gövdesi yan taraflarından biraz basık olup derileri iri, parlak, iyice yerleşmiş pullarla kaplıdır. Çok lezzetli olan levrek balığı gerek ülkemizde ve gerekse Avrupa’da en makbul balıklar arasındadır. Levrek yerli balıklar arasında sayılmakta ise de, bazı sürüler ilkbaharda Akdeniz’den Marmara’ya, Marmara’ da bulunan bazı sürüler de Karadeniz’e çıkış yaparlar. Sonbaharda da iniş aynı şekilde olur.

En sevdikleri yemler, ilarya, sardalya, ispari, pisi, gelincik, dil balığı, yılan balığı yavrusu, aterina ve kraça gibi balıklar ile sübye, karides ve çağanozdur.

Levreğin en fazla av verdiği saatler güneş çıkana kadar gün ağarırken ve güneş batışından hemen sonradır.
Yoğun deniz trafiği, gemilerin yaptığı yakamoz, pervane gürültüleri zaten hassas olan bu balığın İstanbul Boğazı’ndaki av yerlerinden uzaklaşmasına sebep olmuştur. Ayrıca kıyılarımızda cahilce atılan dinamitler ve deniz kirlenmesi levreğin azalmasına bir diğer sebep teşkil etmektedir. Dinamitle balık avlamak bir av tekniği değil bir cinayettir. Bilinçsizce ve hırsla yapılan bu tür hareketler sadece levreğin değil birçok balık türünün yok olmasına yol açmıştır. Akdeniz ve Ege’mizin o güzel sahillerinde beş-on yıl önceki yerli balıklar bu tür ilkel avlanma sonucu yok edilmiştir. Balıkçılıkta amaç yok etmek değil, mevsiminde ve aşırı olmayan bir şekilde avlanmaktır. Dünyanın pek az ülkesine nasip olan bu zenginliği bilmemiz, düşünmemiz, anlamamız ve korumamız gerekir.

Levrek Balığının Avlanma Teknikleri:
 

1. Dip sürütmesi
2. Uzun olta (yemli)
3. Uzun olta (kaşıkla, yapay yemle)
4. Levrek çaparisi
5. Bırakma oltası
6. Yemli takım

Dip Sürütmesiyle Levrek Avı:

Levrek avında kullanılan klasik takım dip sürütmesidir. Kelebeğe (mantara) 50 kulaç uzunluğunda 0.60 numara yeşil veya parlak sarı renkte misina sarılır. Takımda kullanılacak misina balığın büyüklüğüne göre kalınlaştırılıp inceltilebilir. Örneğin 5 kg’ın altında levrek balığı için 0.45 olta, 0.40 ek beden, 0.35 beden kullanılabilir. Olta bölümünde kullandığımız 0.60’lık misinanın ucuna 20mm’lik fırdöndü takılır. Fırdöndüden olta bölümüne doğru 2 karış mesafe alınarak misinaya 2gr ağırlığında çok küçük bir kıstırma sarılır veya takılır. Av sırasında sular çırpıntılıysa bu kıstırma, bedenin dipli gelmesine yardımcı olacaktır. Fırdöndünün boş halkasına ek beden olarak yarım kulaç uzunluğunda 0.50 misina bağlanır ve bu misinaya 20mm’lik ikinci bir fırdöndü takılır. Fırdöndünün diğer halkasına 4-5 kulaç uzunluğunda 0.45’lik misinayla beden bağlanır. Bu bedenin ucuna da 2/0 - 3/0 veya 4/0 numara çelik, parlak çıplak iğne bağlanır.
Sürütme takımında kullanılan başlıca yem karidestir. Canlı ve iri karides kullanıldığında çok iyi sonuç alınır. Yem oltaya takılırken, karidesin baş ucu ve yelpaze biçmindeki kuyruğu kopartılır. İğne karidesin kopartılan kuyruk bölümünden baş bölümüne doğru yürütülür ve ucu ense kökünden çıkartılır. İğnenin dışarda kalan ucu ikinci karidesin kuyruk bölümündeki ilk oynağın ortasından geçirilir. Böylelikle iğneye çift karidesle yem takılmış olur. Takımı hazırlayıp av yerine gelindiği zaman bir kişi takımı kullanır, diğeri küreğe oturur. Burada en önemli husus sessizliktir. Levrek çok ürkek bir balık olduğu için sandaldan veya küreklerden gelecek ses onu ürkütüp av mahallinden uzaklaşmasına sebep olabilir. Seçilen av yeri çok sığ sulardır. Kürek üstünde sandal hareket halindeyken olta 35 kulaç sayılarak yavaşça suya koyverilir. Burada maharet yemin dibe erişmesini sağlayacak biçimde akıntıyı ayarlayabilmektir. Kürekle çok ağır yolla gidilirken, oltayı kullanan kişi kürekteki arkadaşının kürek hareketine paralel olarak oltayı yarım kulaç kadar hafifçe kendine doğru çeker ve bırakır. Balık tutulduğu andan itibaren oltanın ustaca kullanılması, telaş edilmemesi, yerinde kalama verilip, yerinde sandala doğru çekilmesi ve hiçbir zaman boşluk verilmemesi lazımdır. Levreğin solungaç kapağı jilet gibi keskindir. Bu yüzden oltaya boşluk verildiği takdirde balık, bedeni solungaç kapağının altından geçirip kesecektir. Sandalın yanına kadar çekilen balık, kepçe veya kakıçla içeri alınır. Levrek nadide ve görünümü çok güzel bir balık olduğu için kakıçla zedelemektense, kepçeyle içeri alınması daha yerinde olur.

Çok taze olmak şartıyla aynı takıma sardalya, aterina, mürekkep balığı da yem olarak takılabilir. Ayrıca çift karidesin iğneye diğer bir takılış şekli vardır. Her iki karidesin de baş bölümündeki sivri uç koparılır. İğne baştan kuyruğa doğru itilir ve kuyruk bölümünden çıkanlır, ayni işlem ikinci karidese de yapılır ve iğnenin ucu kuyruğun üstündeki birinci bölümden çıkarılır. Her iki şekli de denemekte fayda vardır.


 

Levrek Avı İçin Uzun Olta Çeşitleri:

Lüfer avında kullanılan uzun olta takımının bir benzeri de levrek ayında kullanılır. Balığın büyüklüğüne, suların akıntısına ve takılacak yemlere göre levrek avında kullanılan uzun oltalarda değişir. 2 kg’ın altında balık için şayet yem olarak karides kullanıyorsak ve akıntı hafifse aşağıda belirttiğimiz tip takım tercih edilir. Av sırasında motor, sulara karşı yavaş çalışır. 30 kulaç uzunluğundaki 0.50 parlak beyaz misina bir mantara sarıldıktan sonra ucu 20mm’lik çok sağlam üçlü fırdöndünün üst halkasına bağlanır. 2 karış uzunluğunda 0.60’lık parlak beyaz bir misina da aynı üçlü fırdöndünün alt halkasına bağlanır. Bu misinanın ucuna takılacak iskandil için bir kasa yapılır. Fırdöndünün yatay halkasına ise 4-5 kulaç uzunluğunda 0.40 sarı veya açık yeşil misinadan bir köstek takılır. Kösteğin ucuna da 4/0 numara kısa saplı çelik bir iğne bağlanır. Karides canlı veya cansız olarak bu iğneye kuyruk tarafından başa doğru itilerek döndürmek suretiyle takılır.

2-10kg arasında levrek için şayet yem olarak canlı gelincik, ispari, ilarya veya yılanbalığı kullanıyorsak ve sularda kuvvetliyse takım daha değişiktir. Av sırasında motor sulara karşı çalışır durumda ve akıştadır.100 metre uzunluğundaki 0.70 parlak beyaz misina kelebeğe (mantara) sarılır. 7mm çapında çelik sustalı bir halkaya üç adet 30mm büyüklüğünde fırdöndü geçirilir. Birinci fırdöndünün boş halkasına 3,5 kulaç uzunluğunda 0.60 numara misina bağlanır. Bu misinanın ucuna 25mm’lik bir fırdöndü takılır. Fırdöndünün boş halkasına 4,5 kulaç uzunluğunda 0.60 numara bir köstek, kösteğin ucunada 6/0 numara kısa saplı, çelik iğne bağlanır. İğneyede aşağıda belirtilen usullerde yemler canlı veya cansız olarak takılır.

Çelik sustalı halkaya takılı üçüncü fırdöndünün boş halkasına 35cm uzunluğunda 0.70 numara misina bağlanır ve ucuna kasa yapılarak 1kg’lık bir iskandil geçirilir.

Gündüz avcılığında ise yem yerine 4,5 kulaçlık kösteğe birbirine çelik halkayla eldenmiş sadece birinin ucunda üçlü iğne olan 2 numara uzun, yaprak şeklinde Fransız tipi kaşık bağlanır.


 

Levrek Çaparisi:

Levrekiçin bir başka avlanma usulü de çaparidir. Levrek çaparisinde 0.40’lık on iki adet köstek kullanılır. Beden sarı veya yeşil renkte misinadan olup 0.60 numaradır. Köstek uzunlukları 35cm olup iğneye bağlanan uçlarına sarma düğüm (çift düğüm) yapılır. İğneler 8 numaradır. İğnelere horozun kırmızı ve beyaz renkte boyun tüylerinden beş adet veya kazın kınaya batırılarak parlak turuncuya boyanmış göğüs tüylerinden üç adet bağlanır. Köstekler, sağlı sollu puntolanmak suretiyle bedene tespit olunur. Kösteklerin birbirine olan mesafeleri 10cm‘dir. Olta 40 kulaç uzunluğundadır. Kullanılan iskandil ise sulara göre 120-160 gr. ağırlığındadır. Av yerine gelindiğinde 1 mil süratle giden motordan olta 35 kulaç salıverilir. Balık oltaya atladığında motor durdurulur ve olta yavaş yavaş çekilerek levrek tekneye kepçe yardımıyla alınır. 

Bırakma Oltası:

Levrek avında verimli sonuç verebilecek bir yöntemde bırakma oltasıyla avlanmaktır. Bu tür av şekli amatör balıkçıya bırakmaları suya koyverdikten sonra diğer bir av mahallinde avlanma fırsatı tanır. Amatör balıkçı avını bitirdikten sonra levrek için bıraktığı oltaları toplar, kontrol eder, balık tutulmuşsa tekneye alır, yem bozulmuşsa yemi tazeler. Gün veya gece boyunca dört defa kontrol edip yeniden bırakabilir. Görüldüğü gibi bırakma oltası levreğin kendi kendine yakalanmasını sağlar.

Takım şu şekilde hazırlanır;

Bu tür takımlar 1-1,5 kulacı geçmeyen kırmalık, taşlı ve sazlık kıyılarda kullanıldığı için 40x40cm’lik ortası delik bir mantar veya köpük (streapor) parçasına 0.80 kalınlığında misinayla sıkıca bağlanır. Suyun derinliği ölçülerek misinaya 1,5 kulaçlık bir kalama verilip ucuna 1 kg ağırlığında ortası delik yassı bir taş bağlanır. Yine bu taşın deliğinden geçirilerek bağlanan 25 kulaç uzunluğunda 0.60 kalınlığında yeşil veya sarı renkteki bedenin ucuna 13mm'lik fırdöndü takılır. Fırdöndünün boş halkasına küçük çelik bir halka geçirilir, aynı halkaya içine fırdöndü gömülmüş 120-160 gr ağırlığında bir iskandil takılır. Yine aynı çelik halkaya bir fırdöndü daha takılarak, bunun boş halkasına 0.50 kalınlığında ve yarım kulaçlık yeşil veya sarı misina bağlanır. Misinanın diğer ucuna 13mm’lik bir fırdöndü takıldıktan sonra fırdöndünün boş halkasına 3,5 kulaç uzunluğunda 0.50 kalınlığında yine sarı veya yeşil renkte bir köstek takılır. Kösteğin ucuna da 5/0 veya 4/0 numara iğne bağlanır.

Kullanılacak yemler ise canlı olmak şartıyla ispari, ilarya, yavru yılanbalığı, gelincik veya iri karidestir. Levreğin geçiş yaptığı, yemlendiği av yeri tespit edildikten sonra ucunda canlı yem olan köstek yavaşça suya koyverilir. İskandilde yavaşça koyverilip dibi bulduktan sonra beden suya bırakılır ve ardından taş dibi bulur. Suyun derinliğine göre olta mesafesi ayarlanıp taşa bağlı misina dipten su yüzeyine dikey kalabilecek şekilde şamandıraya bağlanır ve şamandıra da suya bırakılır. Oltayı bırakan kişiye kürekteki arkadaşı hafifçe kürek çekerek yardım eder.
 Bu şekilde hazırlanmış bırakma takımı uygun bir av mahalline gidilerek suya bırakılır. Levrek son derece kurnaz bir balıktır. Ancak sığ suda iğneye takılmış şaşkın şaşkın dolanmakta olan canlı yeme dayanamaz ve atlar. İşte bu sırada ilk tasma ve iğnenin balığın ağzına batmasını sağlayan ağırlık kösteğe bağlı iskandilden gelir. Daha sonra levrek sağa sola sert yüzüşler yapmaya başlayınca 1 kiloluk taş ve ağırlığı onu yorar. Yeniden bırakmanın olduğu yere gelindiğinde balık kayığa yavaşça kepçe yardımıyla alınır. Avlanma elle yapılmadığı için levrek yakalanınca oltaya istediği kalamayı verdirtip misinayı kulak arkasına atarak jilet gibi keskin solungaç kapaklarıyla kesebilir.
Levrek Avı (At çek Yöntemi - Spinnig)

Avcı bir balık olan levrek, kolay bir av olmamakla birlikte balıkların en kurnazlarındandır. Levrek bulunduğu yerde etrafı gözetir, hatta suyun dışını bile kontrol eder. Avlanmak için ağırlıklı olarak kayalık ve biraz dalgalı bölgeleri tercih eder. Bunun dışında levrek için kefal yavrusu, kesinlikle hayır diyemeyeceği avlar arasındadır. Tüm yavru balıkları rahatlıkla avlayabilen levrek, kefal yavrusunu özellikle tercih eder. Kefalin dışında ise ispari, izmarit ve horozbina balığı levreğin balık tercihleri arasındadır.

Levrek, kayalık ve dalgalı bölgelere genellikle sabah gün doğarken ya da akşam gün batarken avlamak için gelir. Bazı durumlarda kum ve sakin olan denizlerede gelebilir. Özellikle tatlısuyun denize karıştığı bölgelerde levrek bulunabilir. Levrek fareye kesinlikle hayır diyemez. Hatta lağım faresi levreğin dayanamadığı avlar arasındadır. Bu nedenle tatlısuyun denize karıştığı yerleri tercih eder.
Levrek yakalama yöntemleri arasında en etkili olanı ise Rapala’dır. Rapala sahte bir balık olup, şekil olarak canlı balığa benzemekle birlikte, denizde yüzerken hem gerçek balık hareketleri yapmakta hemde ses çıkarmaktadır. Levrek meraklı bir balık olduğu için denizde çıkan sesi duyunca hemen yanına gelmek isteyecektir. Ama yanına gelmiş olması hemen yeme atlayacağı anlamına gelmez. Öncelikle sesi bulduktan sonra biraz izleyecektir. Daha sonra merak ettiği için temkinli bir şekilde yanına yaklaşır. Burada önemli olan levreğe hiçbir şekilde kendinizi hissettirmemeniz gerektiğidir. Kayalık bir yerde avlanıyorsanız mutlaka kayanın üzerine çıkıp suya girmeden rapalayı atmak gerekir. Eğer bir şekilde suya girmek gerekiyorsa suyun içinde çok fazla hareket yapılmamalıdır.

Yemli Takım (Surf Fishing)

Bu tarz avlar genelde dalgalı havalarda olduğundan oltayı olabildiğince uzağa atmak gerekir. Surf Fishing tekniklerini ilgili kategoriden detayları inceleyebilirsiniz. Yem olarak deniz kabukluları, kum solucanı, kurtlar ve karides kullanılmaktadır.

87cm'lik levrek ve geri salınışı:


 
Moderatörün son düzenlenenleri:
rkacar

rkacar

Yönetici
OltaMisina Ekibi
Katılım
18 Ara 2011
Mesajlar
5,611
Yaş
36
Kardeşim ellerine emeklerine sağlık... Uzunca bir konu olmuş ama Levrek balığı ve avı ile ilgili tüm teknikleri bir araya getirmişsin... Bende dahil hedef olarak Levrek balığını seçen tüm amatör balıkçılara iyi bir klavuz olacak...

Teşekkürler...
 
akdeniz

akdeniz

Editör
Katılım
17 May 2012
Mesajlar
474
Yaş
58
Tesekkürler Övünc,, yine harika bilgiler  hazirlayip paylasmisin,,Ayrica videoda balik sanki adama "kulun esirin olayim salma beni " der gibi cabaladikca adamda zoraki baligi saldi  :) :) profesyonellik bu olsa gerek !
.png' alt=': karizma :'>  tabiki ben olsam böylesi balik icin hep amatör kalmayi tercih ederim  :) :)
 
Ulaş Kayhan Güren

Ulaş Kayhan Güren

Moderatör
Katılım
6 Ocak 2012
Mesajlar
1,670
Yaş
39
Paylaşım için teşekkürler kardeşim çok güzel bir konu olmuş..
 
ARAGAMİ

ARAGAMİ

Editör
Katılım
29 Ocak 2013
Mesajlar
1,263
Yaş
52
çok anlaşılır harika bir anlatım olmuş.

çok teşekkürler övünç kardeşim.

saygılarımla,
 
Ali Rıza Acar

Ali Rıza Acar

Kayıtlı Üye
Katılım
19 Ara 2011
Mesajlar
2,189
Yaş
67
Anlatım harikada. Yakalama tekniğini Bodrum avından sonra ben anlatacağım.
 
ARAGAMİ

ARAGAMİ

Editör
Katılım
29 Ocak 2013
Mesajlar
1,263
Yaş
52
Anlatım harikada. Yakalama tekniğini Bodrum avından sonra ben anlatacağım.
konu bodrum da balık avı olunca Ali Rıza Abim orada da 3'er 3'er alır levrekleri

yıkılırsınız ona göre.

:zuhaha:
 
Önder ALTAN

Önder ALTAN

Yönetici
Katılım
18 Ara 2011
Mesajlar
3,893
Yaş
56
Bana sorarsanız levrek denizlerin en akıllı,çevreyi çok iyi takip eden,avıda çok meşakatli ve bir o kadarda zevkli bir balık.

Konu levrek oluncada açılan konuda o kadar güzel oluyor,

teşekkürler Övünç.
 
ufuk

ufuk

Kayıtlı Üye
Katılım
19 Ara 2011
Mesajlar
854
Yaş
38
çok güzel ve ilgi duyduğum bir konu, ellerine sağlık kardeşim, göz gezdirdim ama erken bir saatte favori konum olarak işaretledim :) :)  teşekkürler tekrardan.
 
akdeniz

akdeniz

Editör
Katılım
17 May 2012
Mesajlar
474
Yaş
58
Levrek  veya diger  saldirgan türü disli balik avciliginda Silikon sahteleride ihmal etmemek lazim ! Bu gercek görünümlü sahtelerin cok iyi is yaptiklari ve son dönemlerde gözde olduklarina dair duyumlar yüksek üstelik  ekonomik ve  dahada kullanisli ,,At- cek yapan her avcinin yaninda bulundurmasi gerekiyor ..
 
C

Cem

Kayıtlı Üye
Katılım
28 Ara 2013
Mesajlar
1
Yaş
34
Bu levrek çok mu akıllı yoksa çok mu korkak ben o konuda tereddütlüyüm. Ayrıca Akdeniz, Ege bölgesine istinaden Karadeniz'de akarsularun fazlalığı ve denizdeki balıkların çeşitliliğinin azlığına istinaden rapala/sahte yem seçimleri o bölgelere göre değişkenlik gösterebiliyor.
 
rkacar

rkacar

Yönetici
OltaMisina Ekibi
Katılım
18 Ara 2011
Mesajlar
5,611
Yaş
36
Bence akıllı olduğu kadar korkak, korkak olduğu kadar da aptal cesareti var :) :) :)  ses duyuyor kaçıyor ama merak edip dönüyor, parıltı görüyor kaçıyor sonra merak edip dönüyor :) :) en sonunda da yakalanıyor :) :)
 
Övünç Dinç

Övünç Dinç

Yönetici
Yönetici
OltaMisina Ekibi
Katılım
12 Ara 2011
Mesajlar
3,983
Bence akıllı olduğu kadar korkak, korkak olduğu kadar da aptal cesareti var :) :) :)  ses duyuyor kaçıyor ama merak edip dönüyor, parıltı görüyor kaçıyor sonra merak edip dönüyor :) :) en sonunda da yakalanıyor :) :)
Ramazan durumu fena yorumlamışsın haaa,

koptum vallahi :)
 
rkacar

rkacar

Yönetici
OltaMisina Ekibi
Katılım
18 Ara 2011
Mesajlar
5,611
Yaş
36
Ramazan durumu fena yorumlamışsın haaa,

koptum vallahi :)
Hahahahah  kardeşim bekliyordum atlaman ne kadar sürecek diye  :oops:   :oops:   :oops:   :oops:   :oops:   :oops:   Sen yapmıştın bu yorumu bi organizasyon sırasında  :oops:   :oops:   :oops:   :oops:

Yoksa Levrek avına gittiğim mi var benim  :oops:   :oops:   :oops:   sinirli   sinirli   sinirli   :oops:   :oops:   :oops:

Seviyorum seni be sütoğlan  :oops:   :oops:   :oops:
 
Önder ALTAN

Önder ALTAN

Yönetici
Katılım
18 Ara 2011
Mesajlar
3,893
Yaş
56
Levrek dediğiniz hem akıllı hem aptal Ramazan,

iki ay önce Çandarlıda attım oltaları bekliyorum çupraları,ben kabak çekirdeği çitlerken bir tane zıpkıncı geldi,ben oltalara takılmasın diye ses verdim,oda muhabbet için yaklaştı kafayı sudan çıkarıp, güzel yemin varsa levreğe at   dedi,

demin taş iskelenin orda bekledim,iki kere sıktım alamdım,birazdan yine gelir dedi :) pusuya yatayım dedi,

adam dayak yediği yere tekrar gidermi ya :)
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
rkacar

rkacar

Yönetici
OltaMisina Ekibi
Katılım
18 Ara 2011
Mesajlar
5,611
Yaş
36
Al işte bak benim gardaşım yanlış konuşmaz :) :) :) süt kardeşim Övünç dediydi :)
 
Önder ALTAN

Önder ALTAN

Yönetici
Katılım
18 Ara 2011
Mesajlar
3,893
Yaş
56
Övünç şu S.A.P illetinden bi kurtulsa daha neler diyecekte :)
 
İrfan AVCI

İrfan AVCI

Kayıtlı Üye
Katılım
19 Ara 2013
Mesajlar
26
Yaş
58
Övünç kardeşim çok güzel bir konu bilgilendirme için teşekkürler.salınan levrek te süpermiş haaa.
 

Similar threads


Üst