Neler Yeni
Oltamisina Amatör Balıkçılık

Aramıza katılmanı daha ne kadar bekleyeceğiz? Neden bizimle birlikte heyecan dolu avlarını paylaşmıyorsun?
Çekingen olabilirsin ama sohbet etmekten kendini engelleme! Çünkü burada sadece dostluk ve birlikte geçirilen zaman önemli...

Levrek Avı Teknikleri

Övünç Dinç

Övünç Dinç

Yönetici
Yönetici
OltaMisina Ekibi
Katılım
12 Ara 2011
Mesajlar
3,983


LEVREK BALIĞI (Dicentrarchus labrax)

Av yerinden yemine, av zamanına ve avlanma tekniğine kadar deneyim isteyen bir balık olan levrek, son derece kıvrak ve kurnaz bir balıktır. Levreğin av mevsimi her ne kadar mayıs ortası-eylül sonu olarak tespit edilmişse de kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında kısa akışlar yaptığı için aralıklı olarak av verebilir.

Levrek Serranidae familyasından olup, bilimsel adı Dicentrarchus labrax’tır. Avrupa levreği diye adlandırılır ve İngiltere sahillerinde, Kuzey Afrika, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunur. Levreğin küçüklerine halk ağzında “ispendek” adı verilir. Marmara ve Karadeniz’de 15 kiloyu bulan levrek balıkları, Ege ve Akdeniz’de 20 kiloya kadar ulaşırlar. Ancak en lezzetli olanları 1-2 kg. arasındakilerdir. Zaman zaman otuz-kırklık sürüler halinde dolaşır ve üst üste av verebilirler. Çok sığ, kırmalık ve sazlık, kuytu, sessiz yerlerde dolaşırlar. Kışın dibe yatıp oldukça hareketsiz bir halde dururlar. Yunus balıklarının başlıca yemlerinden oldukları için açık sulardan kaçıp sığ sahil sularında yaşamayı tercih ederler.

Füze şeklinde olan gövdesi yan taraflarından biraz basık olup derileri iri, parlak, iyice yerleşmiş pullarla kaplıdır. Çok lezzetli olan levrek balığı gerek ülkemizde ve gerekse Avrupa’da en makbul balıklar arasındadır. Levrek yerli balıklar arasında sayılmakta ise de, bazı sürüler ilkbaharda Akdeniz’den Marmara’ya, Marmara’ da bulunan bazı sürüler de Karadeniz’e çıkış yaparlar. Sonbaharda da iniş aynı şekilde olur.

En sevdikleri yemler, ilarya, sardalya, ispari, pisi, gelincik, dil balığı, yılan balığı yavrusu, aterina ve kraça gibi balıklar ile sübye, karides ve çağanozdur.

Levreğin en fazla av verdiği saatler güneş çıkana kadar gün ağarırken ve güneş batışından hemen sonradır.Yoğun deniz trafiği, gemilerin yaptığı yakamoz, pervane gürültüleri zaten hassas olan bu balığın İstanbul Boğazı’ndaki av yerlerinden uzaklaşmasına sebep olmuştur. Ayrıca kıyılarımızda cahilce atılan dinamitler ve deniz kirlenmesi levreğin azalmasına bir diğer sebep teşkil etmektedir. Dinamitle balık avlamak bir av tekniği değil bir cinayettir. Bilinçsizce ve hırsla yapılan bu tür hareketler sadece levreğin değil birçok balık türünün yok olmasına yol açmıştır. Akdeniz ve Ege’mizin o güzel sahillerinde beş-on yıl önceki yerli balıklar bu tür ilkel avlanma sonucu yok edilmiştir. Balıkçılıkta amaç yok etmek değil, mevsiminde ve aşırı olmayan bir şekilde avlanmaktır. Dünyanın pek az ülkesine nasip olan bu zenginliği bilmemiz, düşünmemiz, anlamamız ve korumamız gerekir.


Levrek Balığının Avlanma Teknikleri
1. Dip sürütmesi
2. Uzun olta (yemli)
3. Uzun olta (kaşıkla, yapay yemle)
4. Levrek çaparisi
5. Bırakma oltası
6. Yemli takım

Dip Sürütmesiyle Levrek Avı

Levrek avında kullanılan klasik takım dip sürütmesidir. Kelebeğe (mantara) 50 kulaç uzunluğunda 0.60 numara yeşil veya parlak sarı renkte misina sarılır. Takımda kullanılacak misina balığın büyüklüğüne göre kalınlaştırılıp inceltilebilir. Örneğin 5 kg’ın altında levrek balığı için 0.45 olta, 0.40 ek beden, 0.35 beden kullanılabilir. Olta bölümünde kullandığımız 0.60’lık misinanın ucuna 20mm’lik fırdöndü takılır. Fırdöndüden olta bölümüne doğru 2 karış mesafe alınarak misinaya 2gr ağırlığında çok küçük bir kıstırma sarılır veya takılır. Av sırasında sular çırpıntılıysa bu kıstırma, bedenin dipli gelmesine yardımcı olacaktır. Fırdöndünün boş halkasına ek beden olarak yarım kulaç uzunluğunda 0.50 misina bağlanır ve bu misinaya 20mm’lik ikinci bir fırdöndü takılır. Fırdöndünün diğer halkasına 4-5 kulaç uzunluğunda 0.45’lik misinayla beden bağlanır. Bu bedenin ucuna da 2/0 - 3/0 veya 4/0 numara çelik, parlak çıplak iğne bağlanır.Sürütme takımında kullanılan başlıca yem karidestir. Canlı ve iri karides kullanıldığında çok iyi sonuç alınır. Yem oltaya takılırken, karidesin baş ucu ve yelpaze biçmindeki kuyruğu kopartılır. İğne karidesin kopartılan kuyruk bölümünden baş bölümüne doğru yürütülür ve ucu ense kökünden çıkartılır. İğnenin dışarda kalan ucu ikinci karidesin kuyruk bölümündeki ilk oynağın ortasından geçirilir. Böylelikle iğneye çift karidesle yem takılmış olur. Takımı hazırlayıp av yerine 
gelindiği zaman bir kişi takımı kullanır, diğeri küreğe oturur. Burada en önemli husus sessizliktir.

Levrek çok ürkek bir balık olduğu için sandaldan veya küreklerden gelecek ses onu ürkütüp av mahallinden uzaklaşmasına sebep olabilir. Seçilen av yeri çok sığ sulardır. Kürek üstünde sandal hareket halindeyken olta 35 kulaç sayılarak yavaşça suya koyverilir. Burada maharet yemin dibe erişmesini sağlayacak biçimde akıntıyı ayarlayabilmektir. Kürekle çok ağır yolla gidilirken, oltayı kullanan kişi kürekteki arkadaşının kürek hareketine paralel olarak oltayı yarım kulaç kadar hafifçe kendine doğru çeker ve bırakır. Balık tutulduğu andan itibaren oltanın ustaca kullanılması, telaş edilmemesi, yerinde kalama verilip, yerinde sandala doğru çekilmesi ve hiçbir zaman boşluk verilmemesi lazımdır. Levreğin solungaç kapağı jilet gibi keskindir. Bu yüzden oltaya boşluk verildiği takdirde balık, bedeni solungaç kapağının altından geçirip kesecektir. Sandalın yanına kadar çekilen balık, kepçe veya kakıçla içeri alınır. Levrek nadide ve görünümü çok güzel bir balık olduğu için kakıçla zedelemektense, kepçeyle içeri alınması daha yerinde olur.

Çok taze olmak şartıyla aynı takıma sardalya, aterina, mürekkep balığı da yem olarak takılabilir. Ayrıca çift karidesin iğneye diğer bir takılış şekli vardır. Her iki karidesin de baş bölümündeki sivri uç koparılır. İğne baştan kuyruğa doğru itilir ve kuyruk bölümünden çıkanlır, ayni işlem ikinci karidese de yapılır ve iğnenin ucu kuyruğun üstündeki birinci bölümden çıkarılır. Her iki şekli de denemekte fayda vardır.Levrek Avı İçin Uzun Olta Çeşitleri

Lüfer avında kullanılan uzun olta takımının bir benzeri de levrek ayında kullanılır. Balığın büyüklüğüne, suların akıntısına ve takılacak yemlere göre levrek avında kullanılan uzun oltalarda değişir. 2 kg’ın altında balık için şayet yem olarak karides kullanıyorsak ve akıntı hafifse aşağıda belirttiğimiz tip takım tercih edilir. Av sırasında motor, sulara karşı yavaş çalışır. 30 kulaç uzunluğundaki 0.50 parlak beyaz misina bir mantara sarıldıktan sonra ucu 20mm’lik çok sağlam üçlü fırdöndünün üst halkasına bağlanır. 2 karış uzunluğunda 0.60’lık parlak beyaz bir misina da aynı üçlü fırdöndünün alt halkasına bağlanır. Bu misinanın ucuna takılacak iskandil için bir kasa yapılır. Fırdöndünün yatay halkasına ise 4-5 kulaç uzunluğunda 0.40 sarı veya açık yeşil misinadan bir köstek takılır. Kösteğin ucuna da 4/0 numara kısa saplı çelik bir iğne bağlanır. Karides canlı veya cansız olarak bu iğneye kuyruk tarafından başa doğru itilerek döndürmek suretiyle takılır.

2-10kg arasında levrek için şayet yem olarak canlı gelincik, ispari, ilarya veya yılanbalığı kullanıyorsak ve sularda kuvvetliyse takım daha değişiktir. Av sırasında motor sulara karşı çalışır durumda ve akıştadır.100 metre uzunluğundaki 0.70 parlak beyaz misina kelebeğe (mantara) sarılır. 7mm çapında çelik sustalı bir halkaya üç adet 30mm büyüklüğünde fırdöndü geçirilir. Birinci fırdöndünün boş halkasına 3,5 kulaç uzunluğunda 0.60 numara misina bağlanır. Bu misinanın ucuna 25mm’lik bir fırdöndü takılır. Fırdöndünün boş halkasına 4,5 kulaç uzunluğunda 0.60 numara bir köstek, kösteğin ucunada 6/0 numara kısa saplı, çelik iğne bağlanır. İğneyede aşağıda belirtilen usullerde yemler canlı veya cansız olarak takılır.

Çelik sustalı halkaya takılı üçüncü fırdöndünün boş halkasına 35cm uzunluğunda 0.70 numara misina bağlanır ve ucuna kasa yapılarak 1kg’lık bir iskandil geçirilir.

Gündüz avcılığında ise yem yerine 4,5 kulaçlık kösteğe birbirine çelik halkayla eldenmiş sadece birinin ucunda üçlü iğne olan 2 numara uzun, yaprak şeklinde Fransız tipi kaşık bağlanır.Levrek Çaparisi

Levrekiçin bir başka avlanma usulü de çaparidir. Levrek çaparisinde 0.40’lık on iki adet köstek kullanılır. Beden sarı veya yeşil renkte misinadan olup 0.60 numaradır. Köstek uzunlukları 35cm olup iğneye bağlanan uçlarına sarma düğüm (çift düğüm) yapılır. İğneler 8 numaradır. İğnelere horozun kırmızı ve beyaz renkte boyun tüylerinden beş adet veya kazın kınaya batırılarak parlak turuncuya boyanmış göğüs tüylerinden üç adet bağlanır. Köstekler, sağlı sollu puntolanmak suretiyle bedene tespit olunur. Kösteklerin birbirine olan mesafeleri 10cm‘dir. Olta 40 kulaç uzunluğundadır. Kullanılan iskandil ise sulara göre 120-160 gr. ağırlığındadır. Av yerine gelindiğinde 1 mil süratle giden motordan olta 35 kulaç salıverilir. Balık oltaya atladığında motor durdurulur ve olta yavaş yavaş çekilerek levrek tekneye kepçe yardımıyla alınır.Bırakma Oltası

Levrek avında verimli sonuç verebilecek bir yöntemde bırakma oltasıyla avlanmaktır. Bu tür av şekli amatör balıkçıya bırakmaları suya koyverdikten sonra diğer bir av mahallinde avlanma fırsatı tanır. Amatör balıkçı avını bitirdikten sonra levrek için bıraktığı oltaları toplar, kontrol eder, balık tutulmuşsa tekneye alır, yem bozulmuşsa yemi tazeler. Gün veya gece boyunca dört defa kontrol edip yeniden bırakabilir. Görüldüğü gibi bırakma oltası levreğin kendi kendine yakalanmasını sağlar.

Takım şu şekilde hazırlanır;

Bu tür takımlar 1-1,5 kulacı geçmeyen kırmalık, taşlı ve sazlık kıyılarda kullanıldığı için 40x40cm’lik ortası delik bir mantar veya köpük (streapor) parçasına 0.80 kalınlığında misinayla sıkıca bağlanır. Suyun derinliği ölçülerek misinaya 1,5 kulaçlık bir kalama verilip ucuna 1 kg ağırlığında ortası delik yassı bir taş bağlanır. 
Yine bu taşın deliğinden geçirilerek bağlanan 25 kulaç uzunluğunda 0.60 kalınlığında yeşil veya sarı renkteki bedenin ucuna 13mm'lik fırdöndü takılır. Fırdöndünün boş halkasına küçük çelik bir halka geçirilir, aynı halkaya içine fırdöndü gömülmüş 120-160 gr ağırlığında bir iskandil takılır. Yine aynı çelik halkaya bir fırdöndü daha takılarak, bunun boş halkasına 0.50 kalınlığında ve yarım kulaçlık yeşil veya sarı misina bağlanır. Misinanın diğer ucuna 13mm’lik bir fırdöndü takıldıktan sonra fırdöndünün boş halkasına 3,5 kulaç uzunluğunda 0.50 kalınlığında yine sarı veya yeşil renkte bir köstek takılır. Kösteğin ucuna da 5/0 veya 4/0 numara iğne bağlanır.

Kullanılacak yemler ise canlı olmak şartıyla ispari, ilarya, yavru yılanbalığı, gelincik veya iri karidestir. Levreğin geçiş yaptığı, yemlendiği av yeri tespit edildikten sonra ucunda canlı yem olan köstek yavaşça suya koyverilir. İskandilde yavaşça koyverilip dibi bulduktan sonra beden suya bırakılır ve ardından taş dibi bulur. Suyun derinliğine göre olta mesafesi ayarlanıp taşa bağlı misina dipten su yüzeyine dikey kalabilecek şekilde şamandıraya bağlanır ve şamandıra da suya bırakılır. Oltayı bırakan kişiye kürekteki arkadaşı hafifçe kürek çekerek yardım eder.Bu şekilde hazırlanmış bırakma takımı uygun bir av mahalline gidilerek suya bırakılır. Levrek son derece kurnaz bir balıktır. Ancak sığ suda iğneye takılmış şaşkın şaşkın dolanmakta olan canlı yeme dayanamaz ve atlar. İşte bu sırada ilk tasma ve iğnenin balığın ağzına batmasını sağlayan ağırlık kösteğe bağlı iskandilden gelir. Daha sonra levrek sağa sola sert yüzüşler yapmaya başlayınca 1 kiloluk taş ve ağırlığı onu yorar. Yeniden bırakmanın olduğu yere gelindiğinde balık kayığa yavaşça kepçe yardımıyla alınır. Avlanma elle yapılmadığı için levrek yakalanınca oltaya istediği kalamayı verdirtip misinayı kulak arkasına atarak jilet gibi keskin solungaç kapaklarıyla kesebilir.

Levrek Avı (At çek Yöntemi - Spinnig)

Avcı bir balık olan levrek, kolay bir av olmamakla birlikte balıkların en kurnazlarındandır. Levrek bulunduğu yerde etrafı gözetir, hatta suyun dışını bile kontrol eder. Avlanmak için ağırlıklı olarak kayalık ve biraz dalgalı bölgeleri tercih eder. Bunun dışında levrek için kefal yavrusu, kesinlikle hayır diyemeyeceği avlar arasındadır. Tüm yavru balıkları rahatlıkla avlayabilen levrek, kefal yavrusunu özellikle tercih eder. Kefalin dışında ise ispari, izmarit ve horozbina balığı levreğin balık tercihleri arasındadır.

Levrek, kayalık ve dalgalı bölgelere genellikle sabah gün doğarken ya da akşam gün batarken avlamak için gelir. Bazı durumlarda kum ve sakin olan denizlerede gelebilir. Özellikle tatlı suyun denize karıştığı bölgelerde levrek bulunabilir.Levrek yakalama yöntemleri arasında en etkili olanı ise Rapala’dır. Rapala sahte bir balık olup, şekil olarak canlı balığa benzemekle birlikte, denizde yüzerken hem gerçek balık hareketleri yapmakta hemde ses çıkarmaktadır. Levrek meraklı bir balık olduğu için denizde çıkan sesi duyunca hemen yanına gelmek isteyecektir. Ama yanına gelmiş olması hemen yeme atlayacağı anlamına gelmez. Öncelikle sesi bulduktan sonra biraz izleyecektir. Daha sonra merak ettiği için temkinli bir şekilde yanına yaklaşır. Burada önemli olan levreğe hiçbir şekilde kendinizi hissettirmemeniz gerektiğidir. Kayalık bir yerde avlanıyorsanız mutlaka kayanın üzerine çıkıp suya girmeden rapalayı atmak gerekir. Eğer bir şekilde suya girmek gerekiyorsa suyun içinde çok fazla hareket yapılmamalıdır.


Yemli Takım (Surf Fishing)

Bu tarz avlar genelde dalgalı havalarda olduğundan oltayı olabildiğince uzağa atmak gerekir. Surf Fishinghttp://www.incecizgi.net/content36/Surf-Fishing tekniklerini ilgili sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Yem olarak deniz kabukluları, kum solucanı, kurtlar ve karides kullanılmaktadır.

İshak Abi'den Güzel Bir Video;

http://youtu.be/IcGgHXt_boo
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
ishak BALLICA

ishak BALLICA

Üstad
Katılım
15 Mar 2012
Mesajlar
690
Yaş
55
 
Son derece akıllı ve meraklı olan bu balık genelde çırpıntılı havayı çok sever….Durgun havalarda kendini güvenli mekanlarda saklarken; havanın oynamaya başlaması ile avlanmaya başlamaktadır…Avlanabilmesi, genelde sabah erken saatlerde gün yeni ağarırken tekneden sırtı çekerek ile olabileceği gibi; Uygun havada  ama at-çek yaparak, ya da yemli takım ile de karadan da avlanalabilinir…. ;) :oops:
 
Ben bunca yıllık yaşamımda Levreği genelde kıyıya doğru esen sert havalarda aldım.Bulunduğunuz coğrafi bölgenin konumuna göre bazen bu poyraz a bazen de lodos lu havalar denk gelmektedir.İşin espirisi ve püf noktası Kıyıya doğru köpürerek gelen dalgalardır.
 
      Mesafe de kıyıya oldukça yakın bir mesafe olmuştur.Çünkü, Levrek sahile köpüre köpüre gelen dalgalar arasında ”karnı taşa/yere” değecek kadar kıyıya yaklaşarak; dalgaların havalandırdığı kıyı zemininde ortaya çıkan küçük deniz canlılarına da düşkündür… :) :)
 
 

 
Benim avlandığım stil ve yönteme göre olmaz ise olmaz iki tane kural olmuştur: 
 
1 - Kapalı / bulutlu havanın olduğu günler.
    Yarı aydınlık yarı karanlık sabaha ve akşam suları
    Ve en verimli av zaman dilimi ise tüm gecedir.
 
2- Denizin karaya doğru köpürerek gelmesi… 
 
Eğer avlanma ortamında,deniz sakin ise Levreği bulma olasılığınız bu stil / usül ile çok zor olacaktır.  :) :)
 
Şimdi gelelim avlanma takım ve yem usullerine : 
 
Yem olarak genelde Buru kurdu veya mamun tercih etmekteyim…Havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle el oltasında kasnağa sarılı ana bedenin karışmaması için 0.50 veya 0,60 mm misina kullanmalıyız.Bu tercihimiz ile  iri balık bastığında takım kopma olasılığı en aza inecek ve rüzgarla takımın karışma olasılığı en aza indirgenecektir.Köstek kalınlığı tercihim ise 0,45 en ideal ölçüdür.Lütfen özellikle bu tip avlar için internette yazılan çizilen ince misina=Avcı misina tevatürüne inanıp da benim gibi hayal kırıklığına inanmayın. espirili  
Dipde yer alan kurşun için ise; dalgaların takımı geri getirmesini engellemek için 0.150 gr lık kurşun iyi olmaktadır.Aksi durumum da ise dalgalar bir süre sonra takımı kıyıya atacaktır.
 
 
Birde levreği bekleyeceğimiz ortam mutlaka kumsal / küçük çakıllı  sahil şeridi olmaktadır…Dibi kayalık olan bir zeminde takımın dibe takılma olasılığı her daim mümkün olacağı unutulmamalıdır..Takımı attıktan sonra, boşluğu alırken bir yandan da elimizdeki misina yardımı ile zemini okumaya çalışalım.Kumluk zeminde takım, kurşun en arkada olmak kaydı ile bize doğru rahatça gelirken kıyıya yaklaştıkça fındık/ceviz büyüklüğünde olan bölüme geldiğinde ise ; kurşunun çıkardığı tıkırtıları hissettiğiniz anda orada beklemek lazım….İşte Levrek bu bölgede gezmektedir…Eğer bu bölgeyi tam olarak bulamaz iseniz, Levrek alma olasılığınız azalacaktır.
 
 
Not: Bu bilgiler benim geçmişten gelen bilgi birikimlerim ve deneyimlerden meydana gelmiş olup, başka arkadaşlarım çok daha farklı  usuller ile de avcılık yapabilecekleri hususu da aşikardır...
 
Övünç Dinç

Övünç Dinç

Yönetici
Yönetici
OltaMisina Ekibi
Katılım
12 Ara 2011
Mesajlar
3,983
İshak Abi şahane bilgiler vermişsin ellerine  sağlık...

Aşağıdakiler o kadar önemli ki bence hepimiz ders almamız lazım...

Lütfen özellikle bu tip avlar için internette yazılan çizilen ince misina=Avcı misina tevatürüne inanıp da benim gibi hayal kırıklığına inanmayın.  espirili  

Dipde yer alan kurşun için ise; dalgaların takımı geri getirmesini engellemek için 0.150 gr lık kurşun iyi olmaktadır.Aksi durumum da ise dalgalar bir süre sonra takımı kıyıya atacaktır.
 
 
Birde levreği bekleyeceğimiz ortam mutlaka kumsal / küçük çakıllı  sahil şeridi olmaktadır…Dibi kayalık olan bir zeminde takımın dibe takılma olasılığı her daim mümkün olacağı unutulmamalıdır..Takımı attıktan sonra, boşluğu alırken bir yandan da elimizdeki misina yardımı ile zemini okumaya çalışalım.Kumluk zeminde takım, kurşun en arkada olmak kaydı ile bize doğru rahatça gelirken kıyıya yaklaştıkça fındık/ceviz büyüklüğünde olan bölüme geldiğinde ise ; kurşunun çıkardığı tıkırtıları hissettiğiniz anda orada beklemek lazım….İşte Levrek bu bölgede gezmektedir…Eğer bu bölgeyi tam olarak bulamaz iseniz, Levrek alma olasılığınız azalacaktır.
 
ishak BALLICA

ishak BALLICA

Üstad
Katılım
15 Mar 2012
Mesajlar
690
Yaş
55
.   Övünç üm emek vererek derlemiş oldupun bu paylaşımı gerçekten beğendim.Yalnız alıntı yaptığım ve dikkati çekmek için kırmızı renk ile belirttiğim bölüme kesinlikle karşıyım... espirili  Benim deneyimlerime göre tamamen yanlış bir bilgi banane  .Ha, ülkem suları dışında veya benim meralar dışında belgi geçerli olabilir.

Mesela Raul Mario nun yaşamış olduğu İspanya nın Okyanusa bakan yörelerinde ince pırıl pırıl kumluk bölgelerden sörf takımlar ile devasa Çupralar alıyorlar.Ama bizim sularımız da böyle br şey denesen çıka çıka avuç içi kadar belki bir mırmır cık çıkabilir.

 Velhasıl taş yerinde ağırdır derler... :) :) 

Yemli Takım (Surf Fishing)

Bu tarz avlar genelde dalgalı havalarda olduğundan oltayı olabildiğince uzağa atmak gerekir. 
 
poseidon_35

poseidon_35

Kayıtlı Üye
Katılım
9 Şub 2014
Mesajlar
79
Yaş
42
 
Son derece akıllı ve meraklı olan bu balık genelde çırpıntılı havayı çok sever….Durgun havalarda kendini güvenli mekanlarda saklarken; havanın oynamaya başlaması ile avlanmaya başlamaktadır…Avlanabilmesi, genelde sabah erken saatlerde gün yeni ağarırken tekneden sırtı çekerek ile olabileceği gibi; Uygun havada  ama at-çek yaparak, ya da yemli takım ile de karadan da avlanalabilinir…. ;) :oops:
 
Ben bunca yıllık yaşamımda Levreği genelde kıyıya doğru esen sert havalarda aldım.Bulunduğunuz coğrafi bölgenin konumuna göre bazen bu poyraz a bazen de lodos lu havalar denk gelmektedir.İşin espirisi ve püf noktası Kıyıya doğru köpürerek gelen dalgalardır.
 
      Mesafe de kıyıya oldukça yakın bir mesafe olmuştur.Çünkü, Levrek sahile köpüre köpüre gelen dalgalar arasında ”karnı taşa/yere” değecek kadar kıyıya yaklaşarak; dalgaların havalandırdığı kıyı zemininde ortaya çıkan küçük deniz canlılarına da düşkündür… :) :)
 
 

 
Benim avlandığım stil ve yönteme göre olmaz ise olmaz iki tane kural olmuştur: 
 
1 - Kapalı / bulutlu havanın olduğu günler.
    Yarı aydınlık yarı karanlık sabaha ve akşam suları
    Ve en verimli av zaman dilimi ise tüm gecedir.
 
2- Denizin karaya doğru köpürerek gelmesi… 
 
Eğer avlanma ortamında,deniz sakin ise Levreği bulma olasılığınız bu stil / usül ile çok zor olacaktır.  :) :)
 
Şimdi gelelim avlanma takım ve yem usullerine : 
 
Yem olarak genelde Buru kurdu veya mamun tercih etmekteyim…Havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle el oltasında kasnağa sarılı ana bedenin karışmaması için 0.50 veya 0,60 mm misina kullanmalıyız.Bu tercihimiz ile  iri balık bastığında takım kopma olasılığı en aza inecek ve rüzgarla takımın karışma olasılığı en aza indirgenecektir.Köstek kalınlığı tercihim ise 0,45 en ideal ölçüdür.Lütfen özellikle bu tip avlar için internette yazılan çizilen ince misina=Avcı misina tevatürüne inanıp da benim gibi hayal kırıklığına inanmayın. espirili  
Dipde yer alan kurşun için ise; dalgaların takımı geri getirmesini engellemek için 0.150 gr lık kurşun iyi olmaktadır.Aksi durumum da ise dalgalar bir süre sonra takımı kıyıya atacaktır.
 
 
Birde levreği bekleyeceğimiz ortam mutlaka kumsal / küçük çakıllı  sahil şeridi olmaktadır…Dibi kayalık olan bir zeminde takımın dibe takılma olasılığı her daim mümkün olacağı unutulmamalıdır..Takımı attıktan sonra, boşluğu alırken bir yandan da elimizdeki misina yardımı ile zemini okumaya çalışalım.Kumluk zeminde takım, kurşun en arkada olmak kaydı ile bize doğru rahatça gelirken kıyıya yaklaştıkça fındık/ceviz büyüklüğünde olan bölüme geldiğinde ise ; kurşunun çıkardığı tıkırtıları hissettiğiniz anda orada beklemek lazım….İşte Levrek bu bölgede gezmektedir…Eğer bu bölgeyi tam olarak bulamaz iseniz, Levrek alma olasılığınız azalacaktır.
 
 
Not: Bu bilgiler benim geçmişten gelen bilgi birikimlerim ve deneyimlerden meydana gelmiş olup, başka arkadaşlarım çok daha farklı  usuller ile de avcılık yapabilecekleri hususu da aşikardır...
verdiğniz bu bilgilerden sonra sanırım herkez levrek tutabilir ishak abi.işin özünü yazmışsınız :) :)
 
Övünç Dinç

Övünç Dinç

Yönetici
Yönetici
OltaMisina Ekibi
Katılım
12 Ara 2011
Mesajlar
3,983
Övünç üm emek vererek derlemiş olduğun bu paylaşımı gerçekten beğendim.
Abi bu bilgiler bir çok internet sitesinde sayfalarca var bizde oradan buradan toplayıp faydası olur diye ekledik.

Önemli olan sizlerin bu konuda verdiği ek bilgilerdir. Raul Mario herkes tarafından ün yapmış biri olabilir ama bizim sularda kupez bile avlacak olsak seninle gitmeyi onunla yakalanacak devasal bir balığa değişmem....

Anlık sevinçler yerine ömürlük bilgiler hiçe sayılamaz.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
ishak BALLICA

ishak BALLICA

Üstad
Katılım
15 Mar 2012
Mesajlar
690
Yaş
55
verdiğniz bu bilgilerden sonra sanırım herkez levrek tutabilir ishak abi.işin özünü yazmışsınız :) :)
 Kardeşim, Sevgili Övünç ün yukarıdaki paylaşımı içinde Levrek avlamak için bir çok yol-yöntem çok güzel özetlenmiş.Bunlardan bir tanesi de benim ilgi ve beceri alanım içine giren yemli takım.Velhasıl en önemlisi yine de nasip...:)Nasip.... :) :)  Adı üstünde rastgele....   :) :)
 
Halil İplikçi

Halil İplikçi

kumsal balıkçısı
Katılım
18 Ara 2011
Mesajlar
1,148
Yaş
63
levreğin sakin yatık denizde olmaz avlanamaz teorisi defaatle tarafımdan tecrübeyle sabit bir yanlıştır...
 
ishak BALLICA

ishak BALLICA

Üstad
Katılım
15 Mar 2012
Mesajlar
690
Yaş
55
Abi bu bilgiler bir çok internet sitesinde sayfalarca var bizde oradan buradan toplayıp faydası olur diye ekledik.

Önemli olan sizlerin bu konuda verdiği ek bilgilerdir. Raul Mario herkes tarafından ün yapmış biri olabilir ama bizim sularda kupez bile avlacak olsak seninle gitmeyi onunla yakalanacak devasal bir balığa değişmem....

Anlık sevinçler yerine ömürlük bilgiler hiçe sayılamaz.
 
rkacar

rkacar

Yönetici
OltaMisina Ekibi
Katılım
18 Ara 2011
Mesajlar
5,611
Yaş
36
Abi bu bilgiler bir çok internet sitesinde sayfalarca var bizde oradan buradan toplayıp faydası olur diye ekledik.

Önemli olan sizlerin bu konuda verdiği ek bilgilerdir. Raul Mario herkes tarafından ün yapmış biri olabilir ama bizim sularda kupez bile avlacak olsak seninle gitmeyi onunla yakalanacak devasal bir balığa değişmem....

Anlık sevinçler yerine ömürlük bilgiler hiçe sayılamaz.
 
Caner Akalın

Caner Akalın

Kayıtlı Üye
Katılım
7 Ocak 2013
Mesajlar
433
Yaş
42
Bu güzel konu için teşekkürler, İshak Hocamın yazdıkları oldukça önemli ve hepimiz biliyoruz ki yazdıkları şehir efsanesi değil tuttuğu balıklara ağzı açık bakıyoruz...
 
ishak BALLICA

ishak BALLICA

Üstad
Katılım
15 Mar 2012
Mesajlar
690
Yaş
55
Bu güzel konu için teşekkürler, İshak Hocamın yazdıkları oldukça önemli ve hepimiz biliyoruz ki yazdıkları şehir efsanesi değil tuttuğu balıklara ağzı açık bakıyoruz...
  Sevgili Caner, hepimiz bu güzel hobiyi hepimiz bizden önceki büyüklerimizi izleyerek bir şeyler öğrendik tabi ki.Eh üstünede kendi bire bir deneyimlerimizi de katınca uygun hava şartları olmak kaydıyla başarıda geliyor doğal olarak.Ama tabi ki her şeyin başı nasip.Adı üstünde rastgele..   :) :)
 

Similar threads


Üst