Neler Yeni
Oltamisina Amatör Balıkçılık

Aramıza katılmanı daha ne kadar bekleyeceğiz? Neden bizimle birlikte heyecan dolu avlarını paylaşmıyorsun?
Çekingen olabilirsin ama sohbet etmekten kendini engelleme! Çünkü burada sadece dostluk ve birlikte geçirilen zaman önemli...

Balık Yetiştiriciliği Hakkında Bilgiler...

rkacar

rkacar

Yönetici
OltaMisina Ekibi
Katılım
18 Ara 2011
Mesajlar
5,611
Yaş
36
KEFAL BALIÐI YETİŞTİRİCİLİÐİ


Kefal dünya üzerinde çok yaygın bilinen bir türdür. Özellikle Mugil cephalus hemen tüm tropik denizlerde ve ülkemiz denizlerinde bulunur.

Yumurtlama mevsimi türlere göre değişir. Özellikle kış sonlarında lagünlere gelerek çiftleşirler.Dişi kefallar 4-6 yaşında ortalama 55 cm uzunluğunda ve 2 kg ağırlıkta, erkekler 4 yaşında 50 cm uzunlukta ve 1,2 kg ağırlıkta olmuşsa çiftleşme için idealdir. Yumurtalar kuru yöntemle döllenir. Döllenmiş yumurtalar 22-24ºC sıcaklıktaki su tanklarında, 50-60 saatte çıkarlar. Başarı oranı %40-60'tır. 11.günden itibaren pirinç kepeği ile 1-1,5 kg/ha oranında yemlemeye başlanabilir. 211-300 günden sonra da porsiyonluk boya ulaşırlar.

Ne var ki tüm çalışmalara rağmen kefal larvası yetiştiriciliği halen pratikte uygulanamamıştır. Kefal yetiştiriciliğinde şu anda en uygun yöntem extansive olarak dalyanlarda veya toprak havuzlarda stoklama yoluyladır.


 ​
ALABALIK YETİŞTİRİCİLİÐİ


Gökkuşağı Alabalığı. Kuzey Amerika kökenli bir balıktır. Tüm dünyaya buradan yayılmıştır. Dünya üzerinde yetiştiriciliğe en uygun alabalık türüdür. Alabalık yetiştiriciliğinde öncelikle yer ve su seçimi önemlidir.Yer Seçimi: Tesisin kurulacağı yer seçiminde şunlara dikkat edilmelidir.

*İşletmelerin kurulacağı alanda ya da yakınında işletme için gerekli olan miktar ve nitelikte su kaynağı olmalıdır.

*Toprak havuzlar inşa edilecekse, toprak yapısının geçirgen olmaması gerekir.

*Arazi mümkün olduğu kadar düz; ancak, su kaynağının bulunduğu yönün aksine hafif eğim bulunmalıdır. Suyun cazibe ile akabilmesi için bu eğim % 0,2 civarında olması yeterlidir.

*İşletmenin kurulacağı yerde, çevre kirliliğine sebebiyet vererek üretimi olumsuz etkileyecek aktiviteler, madencilik, orman işletmesi ve tarımsal üretim faaliyeti bulunmamalıdır.

*Yerleşime açık yerlerde tesis kurmaktan kaçınılmalıdır.

*Tesis için sel ve taşkın benzeri tabi afet riski olmayan alanlar seçilmelidir.

*Proje hazırlama aşamasında, başka tesislerle aynı su kaynağını kullanma zorunluluğu varsa, bu konudaki teknik kriterler uygun hareket edilmelidir. Çünkü bu çiftliklerden biri veya bir kaçı her hangi bir hastalığa maruz kalırsa, hastalık, akıntıyla diğer tesislere taşınabileceği gibi, su tahliyelerinde yapılabilecek dikkatsizlikler, suya karışabilecek deterjan, dezenfektan ve benzeri toksik maddeler taşınacağından, işletme riskle karşı karşıya kalacaktır.

*Pazarlama, yem temini ve diğer ticari işlemlerin yürütülebilmesi için iyi bir ulaşım imkanına sahip olmalıdır.

*Arazi işletmenin büyütülmesi için uygunluk göstermelidir.

*Elektrik ve telefon imkanı mevcut olmalıdır.

*Arazi yasal yönden problemsiz olmalıdır.Su Seçimi :

Suyun özellikleri alabalık yetiştiriciliği için çok önemlidir. Yağmurla yere düşen su, yağış sırasında, havada bulunan gazları ve bazı inorganik maddeleri yapısına alır. Ayrıca, yeryüzü ile temasında da bazı değişikliklere uğrar. Yer altı suları, geçtiği toprak katmanlarından süzülürken, katmanların özelliğine bağlı olarak, buralarda bulunan bazı maddeleri yapısına alır. Yeryüzü suları ise, yer altı sularına göre bünyelerinde daha az çözünmüş inorganik madde içerirler.

TSE'ye göre ve yavru çıkış döneminde su sıcaklığı 7-12 ºC, larva ve yavru büyütmede 8-13 ºC, fingerling ve semirtme döneminde 12-18 ºC ve damızlıkların beslenmesinde de 7-13 ºC olarak belirlenmiştir. Optimum oksijen gereksinimi 9 ppm.dir. 3 ppm in altında ise boğulmalar başlar. Uygun pH değeri nötr veya nötre yakındır. Su sertliği için sınır da 150 ppm (CaCO3) olarak belirlenmiştir.Damızlık Seçimi : Her sezon için 3 yaşındaki dişi damızlıkların havuzlarda hazır bulundurulması üretimin devamı açısından önemlidir. Metrekareye 2 damızlık şeklinde stoklaması yapılır.

Balıkların sağımına başlamadan önce erkek ve dişi damızlıklar ayrı ayrı tutulurlar ve m² ye 4-5 adet stoklanırlar. Sağımdan önce bir gün aç bekletilerek sindirim artıklarından arındırılırlar. Alabalık genelde plastik kaplarda sağılır. Kapların dezenfektanlarla bulaştırılmaması şarttır. Genellikle sağımı iki kişi yapar. Bu metotta önce balık bir havlu ile kurulanır. Daha sonra yardımcı sol eliyle balığın kuyruk sapından tutarak kendine yaklaştırır. Sağ eliyle göğüs hizasından karına doğru sıvazlayarak balığın sağımını yapar. Döllenme yaş ve kuru yöntemle yapılır.

Yumurtadan çıkan yavrular 2-6 hafta kadar keseli dönem geçirirler. 1 aylık yavrulara 1lt/dk su verilmelidir ve 25 kg/m³ stoklanabilirler.ışık yumurtalara zararlı olduğu için kuluçkahaneye direk ışık girmemelidir. Balıklar larval boya ulaştıktan sonra beton havuzlarda veya ağ kafeslerde besiye alınırlar. Bu süreçte alabalıklara elle pelet yem verilir ve 250-300 gr.a ulaştıklarında da Pazar boyuna ulaşmış olurlar.


 ​
SAZAN BALIÐI YETİŞTİRİCİLİÐİ


Aynalı sazan kültür edilebilecek sazan türleri arasında tercihimizdir.

Bunu nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
*Kültür koşullarına adaptasyonu kolaydır.

*Yemi ete çevirebilir; yem alım ve yem değerlendirmesi iyidir.

*Doğa sazanına göre yaklaşık %30 daha hızlı gelişir.

*Yumurta elde etmek kolaydır.

*Geniş sıcaklıklara dayanıklıdır.

*Çamurlu ve bulanık sularda, düşük oksijenli sularda bile yaşayabilir.

*Hemen her türlü yemi kabul eder.

*Kolay pazarlanabilir.
Su özellikleri:


Sazan balıkları soğuk suyu olmayan, akarsu, kaynak suyu, göl suyu, yer altı suyunda yetiştirilebilir. Durgun sular sıcak olmaları nedeniyle tercih nedenidir. En iyi yem değerlendirme 18-20 ºC; optimum gelişim 23-24 ºC


*Su sıcaklığı : 18-24 ºC--16-26 ºC
*Debi : 40-50 gr için 3-4 lt/sn
*Büyük bireyler için 25-30 lt/snOptimum 10 lt/sn
*pH : 6,5-8,5
*Doymuş O2 : 5-9 mg/lt
*Nitrat (NO2) : en çok 0,06-0,1 mg/lt
*Amonyak(NH4) : en çok 0,02 mg/lt
*Klor (Cl) : en çok 0,02 mg/lt
*Demir (Fe) : en çok 0,9 mg/lt
*Çinko (Zn) : en çok 0,3 mg/lt
*Bakır (Cu) : en çok 0,005 mg/lt
*Kadmiyum (Cd): en çok 0,004 mg/lt
*Nikel (Ni) : en çok 0,5 mg/lt
*Manganez (Mn): en çok 0,1 mg/lt
*Kurşun (Pb) : en çok 0,1 mg/lt
*Petrol : en çok 0,6 mg/lt
*Türbidite : %25
*Karbondioksit(CO2): en çok 30 ppm
*Üre (NH3) : en çok 1,5 ppm
Sazan balığı porsiyonluk boya 1250-1500 gr. arasında ulaşır. Bu süre yumurtadan itibaren yaklaşık 3 yıldır. 500-600 kg/hektarlık bir üretim için 1 hektarlık havuzda 1 lt/sn lik su debisi yeterlidir. Daha yoğun intensive yetiştiricilik için örneğin 23 Cº de 8 mg/lt O2 içeren bir suda 50-100 gr.

Ağırlıkta sazanların su ihtiyacı 80-100 m³/saattir. Bu ihtiyaç 7 mg/lt O2
konsantrasyonunda 100-120 m³/saate yükselir (günde 5-6 kez değişim). Sonuçta sudaki O2 miktarı 3,5-4 mg/lt'nin altına düşmemelidir.

Bir işletme kurulurken elde edilecek balık miktarı ise şöyle hesaplanabilir:

BALIK MİKTARI (kg) = DEBİ (lt/sn) X 3600 X KULLANILABİLİR O2 MİKTARI (mg/lt)100Su sıcaklığı eğer 20 11 ºC ise 75-80 e bölünmelidir.
Toprak Özellikleri:


*Toprak taban balçık ve killi toprak olmalıdır.

*Toprağın verimliliği iyi olmalıdır.

*Bütün bir yıl boyunca işletmeye su temin edebilecek bir su kaynağı bulunmalıdır.

*Sel baskınlarına maruz kalmamalıdır.

*Arazi fazla rüzgar almamalıdır ve yeterince geniş olmalıdır.

*Havuz tabanında büyük taşlar ve ağaç kökleri bulunmamalıdır.

*Arazide yaklaşık %1'lik bir eğim oranı olmalıdır.Havuzlar:

1. Yetiştirme Yılı:


İşletme alanına oranı %

A- ÜREME HAVUZU 0,25

B- ÖN YAVRU HAVUZU 2,75

C- YAVRU BÜYÜTME HAVUZU 102.Yetiştirme Yılı


*****************


A- BÜYÜTME HAVUZU 5,65

B- KIŞLATMA HAVUZU 133.Yetiştirme Yılı

*****************

A- BESLEME HAVUZU 60

B- STOKLAMA HAVUZU 6,1Bunun dışında Besi İşletmelerinde yalnızca besi havuzları bulunur.


SUDAK YETİŞTİRİCİLİÐİ
Percidae familyası içinde bulunan sudak, Avrupa'da ve ülkemizde bir çok akarsu ve göllerde bulunur. Çok lezzetli ve saldırgan bir balıktır. Tatlı su balığı olmasına karşın % 0 6 tuzluluğa kadar rahatça yaşayabilirler.Sudak balığında üreme ile ilgili esaslar

*Eşeysel olgunluk yaşı. Dişilerde:3-4 yıl. Erkeklerde :2-3 yıl

*Eşeysel olgunluk boyu. Dişilerde : 25-40 cm. Erkeklerde: 20-30 cm.

*Yumurta sayısı: 150-230 bin /kg canlı ağırlık.

*Yumurtlama periyodu: İlkbahar (Şubat-Nisan). Su sıcaklığı :10-14 ºC.

*Yumurtlama şekli : Çift eşler olarak (1++1>). Havuzlarda çiftleştirme için hormon (hipofiz) enjeksiyonu(0,8 mg/kg canlı ağırlık).

*Yumurtlama yeri ve özellikleri: Sert kumlu-çakıllı bölgeler. Yumurtlamadan sonra erkek balık yumurtaları koruma görevini üstlenir. Yumurtaların döllenme oranı :%80-90. Döllenmemiş yumurta çapı :0,6-0,8 mm. Döllenmiş yumurta çapı:1-1,5 mm. 1 kg. yumurta döllenmemiş: 1,5-2,2 milyon, döllenmiş 1-1,3 milyon. Yumurta kuluçka süresi : 6-10 gün (110-120 gün x derece). Kuluçkadan çıkış oranı :%90-95.

*Larva özellikleri. Keseli devre: 5-9 gün (100-110 gün x derece). Keseli devre sonu: 5-6 mm boy. Larvalarda keseli devre yaşama gücü : %80-90. İlk yem büyüklüğü: max 50-150 mic. (yumurtadan çıktıktan 8-10 gün sonra). 1 aylık yavru boyu: 25-30 mm. 1 aylık yavrunun yem alım büyüklüğü :1-10 mm.

*İlk balık yutma boyu: 4-6 cm.Sudak balığı 3 amaçla üretilir.


*Su rezervuarlarında değersiz balıkların populasyon kontrolü için.

*Sazan yetiştirme havuzlarında yan ürün olarak üretmek.

*Balıklandırma amacıyla yavru üretmek.Sudak balığından yavru elde etmek için 4 farklı yöntem kullanılır:

*Doğal sularda tabii olarak yumurtlama ve yavru temini.

*Doğal sularda yarı kontrollü olarak yumurtlatma.

*Kuluçka kafeslerinde yumurtlatma.

*Havuzlarda tam kontrollü olarak yumurtlatma ve yavru alımı(yapay yuva).Sudaklar besin alımına keseli devrenin tamamlanması ve ağzının açılması ile başlar. Başlangıçta Rotifera, Cyclops, diaptomus ve Copepod türü zooplanktonların yanı sıra insekt larvalarını da tüketmektedir. Larval safhada bilhassa Copepodlar ve nauplius larvalarını severek yerler.

Sırasıyla Daphnia ve boyları 15 mm.'ye ulaşınca böcek larvalarını tüketmeye başlar. Sudak yavruları 4-6 cm. olunca balık yavruları, iri zooplankton (gammarus) yutabilir. Daha sonra küçük balıkları yutmaya başlarlar. Ergin sudakların besin seçiciliği vardır. Bunlar arasında Osmerus eperlanus, Alburnus alburnus (inci gümüş balığı) vardır.


YILAN BALIÐI YETİŞTİRİCİLİÐİ


Yılan balıkları modern sınıflandırmada balıklar sınıfından Apodes takımından kemikli balıklar alt sınıfı Anguillidae familyasına dahildirler. Avrupa yılan balığı dışında K.Amerika ve Grönland!a ait Anguilla rostrata;Çin ve Japonya'da Anguilla japonica; Avustralya ve Y.Zelanda'da A.dieffenbachi ve A.australis türleri bulunur.

Yılan balıkları kesinlikle karasal bir hayvan değildir. Bir balık türüdür. Sadece karın yüzgeçleri yoktur. Hayatları boyunca yumurtadan çıktıktan sonra 5 dönem geçirirler. İlk dönem larvaların yumurtadan çıktıktan sonraki keseli dönemidir. İkinci dönem 1-3 yıl arasında değişen larva dönemidir. Üçüncü dönem larvanın leptocephalus safhasındaki elver tabir ettiğimiz safhaya geçiş dönemidir. Dördüncü dönem elver haline gelen balıkların nehirlere veya göllere girerek yaşamalarıdır. Beşinci dönem de yılan balıklarının üremek için denize seyahat ettikleri dönemdir.

Yılan balıklarının yumurtlamak için Sargossa Körfezine gittiği ve yumurtladıktan sonra öldükleri sanılmaktadır. Avrupa'da uygulandığı gibi yılan balığı yavrularının stoklanması şekliyle yetiştiriciliği yapılabilir (extansive). Bu yöntemlerde acı su (%010-20 tuzluluk) tabir edilen dalyanlarda veya göllerde yavru yılan balıkları kontrollü bir alan bırakılır. Gelişme tamamen doğal koşullara bırakılır. Yapay yem kullanılarak gelişme desteklenebilir. Üretim oranının 5-20 kg/dekar arasında değiştiği bildirilmektedir. Japonya'da uygulandığı gibi kontrollü yetiştiricilik yapılabilmektedir (Intensive).

Beş farklı yöntemi vardır:


*Durgun Su Yöntemi:

En eski ve yaygın yöntemdir. Balıkların oksijen ihtiyacının fitoplanktonlar vasıtası ile karşılanması esasına dayalıdır. Yılan balıklarına 12 ºC'nin altında yem verilmez zaten gelişme de olmaz. Bu yetiştirme yönteminde 3-4 dekarlık havuzlar kullanılır. Metrekarede 2-4 kg. balık yetiştirilebilir. Başarılı bir yetiştirme için sıcaklığın 23-30ºC arasında olması gerekir. Başarılı bir üretimde balıkların 2 yıl veya daha az sürede 150-200 gr.a ulaşması beklenir.

*Akarsu Yöntemi:

Bu yöntemde havuzlar küçük tutulur. Alanları 150-300 m² arasında olur. Bu yöntemin uygulanacağı yerde fazla miktarda tatlı su veya deniz suyu bulunması gerekir. Yöntemin başarılı olması için su sıcaklığının 23ºC den yüksek olması gerekir. Bu yöntemde üretime alınacak balıkların başlangıç olarak 30 gr. Civarında tutulması gerekir.

*Ağ Kafes Yöntemi:

2 x 3 x 1,5 m ölçülerinde 18 x 7 mm. Ağ gözlü metal veya tahta kafesler kullanılabilir. Kafes başına 20-30 kg. arası yılan balığı konulabilir. Yöntem yenidir ve hala geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

*Tünel Yöntemi:

Bu yöntemde ticari bir işletme kurulmamış olup, bilimsel denemeler başarılı yetiştiricilik çalışmalarının yapılabileceğini göstermiştir. Yılan balıklarının karanlıkta yem alma eğilimlerine dayanarak yapılmıştır. Bu çalışmada amaç balıkların gündüz saklanması mümkün olabilecek karanlık tünellerin hazırlanmasıyla doğal ortama yakın bir ortamın yaratılmasıdır.

*Sirkülasyon Yöntemi:

Devamlı olarak sirkle edilen suyun kullanılması yolu ile yetiştirme yapılmasına dayana yöntemdir. Bu tür çalışmada 2 tür havuz kullanılır. Bunlardan biri yetiştirme havuzu diğeri filtre havuzudur. Yetiştirme havuzunda kullanılan sı devamlı olarak bir motopomp vasıtasıyla filtre havuzuna gönderilir. Filtre havuzunda suyun fiziksel ve biyolojik temizlenmesi yapılır.

Yılan balıklarının üretiminde 4 çeşit havuz bulunur:

Birinci elver havuzları (Genellikle sera içinde)İkinci elver havuzları (Genellikle sera içinde)Yavru balık havuzları Besi havuzları Yılan balıklarının beslenmesinde ipek böceği pupu, taze balık eti ve yapay yem; ayrı ayrı kullanılabileceği gibi karışık da kullanılabilir.

YAYIN BALIÐI YETİŞTİRİCİLİÐİ
 ​
Yayın eti çok lezzetlidir. Eti yağlı ve az kılçıklıdır. Pulsuzdur. Ilık suları severler. Bu nedenle yetiştirme koşullarında su sıcaklığı 20ºC nin altına düşmemelidir. Silıurus glanis için optimum su sıcaklığı 24ºC dir. Suyun pH değeri 6,5-8,5 arası olmalıdır. % 0 10 tuzluluğa kadar dayanabilirler. Havuz ve tanklarda üretim yaygınlaşmıştır.

Havuzlarda damızlık balıklar yetiştirilebilir. Yine havuzda yapay döllenme ve sağım yapılabilmesi mümkündür. Erkekler 3-4, dişiler ise 5 yılda eşeysel olgunluğa erişirler.Yayın balığının gelişme evreleriYAŞLAR BOY (cm) AÐIRLIK (gr)1 Aylık 4-5 1-31 Yazlık 20-30 50-1402 Yazlık 40-65 500-12003 Yazlık 70-80 2000-30004 Yazlık 90-100 4000-60005 Yazlık 100-130 7000-10.000Sazan havuzlarında yan ürün olarak yayın balığının polikültürü mümkündür. Yumurtlama yapay veya doğal vasıtalarla yapılabilir.

Yayın yumurtaları tül kafeslerde de kuluçka edilebilir(kayıp %10). Yumurtaları her gün malakit yeşili ile 15-20 dakika banyo ettirmek yararlı olur. Larvalar ilk beslenme döneminde 0,5 mm. Gözlü ağ havuzlara yerleştirirler. Bir kuluçka şişesinde alınan larvalara 6 lt/dk. Su yeterlidir. 5-7 gün içinde larvalar serbest yüzmeye ve yem almaya başlarlar (kayıp %3). Daha sonra 100-600 lt.'lik polyester tanklarda larval geliştirme yapılır. 100 lt.'lik hacim için 5-8 lt/dk su sirkülasyonu yeterlidir. Bu dönemde optimal su sıcaklığı 22-26 ºC olmalıdır.

Yerleşim sıklığı ilk iki hafta 50-100 bin yayın larvası/m³ olmalıdır. İki haftalık yemlemeden sonra larvalar (20-25 cm. boy) havuzlara yerleştirilebilir. Tanklarda da 30-60 bin/m³ sıklıkta yetiştirilebilirler. Dört haftalık yavrular Daphnia veya kıyılmış Tubifex ile beslenirler. 4-5 gün sonra kıyılmış deniz balıkları artan miktarda verilebilir. Yavrular 4-5 cm ulaşınca kuru karma yemlere geçiş mümkündür(yaşama yüzdesi %90). Toprak havuzlarda 1 hektarlık alana 100-150 bin yayın larvası yerleştirilebilir.

Kışlatmaya alınacak balıklar 20000 adet/ha yerleşim sıklığında tutulur. Yem olarak %28-32 ham proteinli yemler kullanılır. İlk yaz sonunda ortalama 50 gr ağırlığa ulaşmış buluna yayınlardan 6000 adet/ha yerleştirildiğinde 2 yaz sonunda yaklaşık olarak 5000 adet/ha yayın hasat edilebilir. Bu dönem sonunda yayınlar 500 gr ağırlığa erişebilirler.


 ​
TURNA BALIÐI YETİŞTİRİCİLİÐİ

 ​
Turna balığı hızlı gelişen ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Ilık ve yavaş akışlı suları sever hatta acı sularda bile bulunurlar. Eşeysel olgunluk 2 yaşında başlar. Yumurtlama sıcaklığı 8-10 ºC olup genelde ilkbahar aylarına denk gelir. Larvalar sığ ve su taşkını olan yerlerde barınırlar. Dişiler erkeklere oranla daha hızlı gelişirler. Turna balığı kültürü genellikle stoklama amacı ile yavru üretimi şeklinde yapılır.

Turna balıkları Şubat sonu ile Mart aylarında ülkemiz sularında yumurtlarlar. Yumurtaları sakin, sığ ve otlu yerlere bırakma eğilimindedir. İlkbaharda yumurtalı balıklar kontrollü üretim için pinter ağlarıyla yakalanabilirler. Dişi balıklar yumurtaları olgunlaşmadan yakalanırlarsa yapay ortamda yumurtlamazlar. Bu nedenle yakalanacak dişilerin yumurta olgunluğuna dikkat edilmelidir. Yakalamadan sonra uzun süre barındırmak gereksizdir(en fazla 2 hafta). Dişi balıklar sağım yoluyla yumurtlatılır ve ortalama 1 kg ağırlığa 20-30 bin yumurta alınabilir. Üreme mevsimi dışında erkekler de sperm üretmezler. Canlı ağırlığın %1,5-2 si kadarı sperm sağılabilir. Spermler yumurtaların üzerine döküldükten sonra karıştırılır(Kuru Yöntem).

Spermlerin ortalama yaşam süresi 60-120 saniyedir. Karıştırmadan önce spermler ve yumurtalar suyla temas ettirilmemelidir. 1 lt yumurta için 0,02 cm³ sperm yeterlidir. Daha sonra su ilave edilir. 1-2 saat dinlendirilir. Döllenmiş yumurta oranı %10-30 oranında çıkabilir. Çıkış için turna yumurtalarında genel olarak 100-115 gün x derece hesaplanır. İlk yavru görülür görülmez yumurtalar sifon ile alabalıklarda olduğu gibi tavalara alınır(göz açıklığı 2 mm.). Cm² başına en fazla 10 yumurta hesaplanır. Larvaların yumurta sarısını tüketmesi 160-180 gün x derece olarak hesaplanır. Yavru turnalar 2 m. Çaplında 1-1,5 m³ hacminde yuvarlak tanklarda, 2-2,5 lt/dk su sirkülasyonunda yetiştirilebilir. 4 m uzunluğunda 0,8 m genişliğinde ve 40 cm derinlikte beton havuzlara da 50-100 bin larva yerleştirilebilir.

Su akış hızı 4-6 lt/dk olması kafidir. Tanklar mutlaka havalandırılmalı veya O2
verilmelidir. İdeal gelişme için 15-20 ºC sıcaklık gereklidir. Tanklar direk güneş ışığı almamalıdır. Turna yavrularına tercihen Copepodlar ve özellikle ilk safhalarda bunların larvaları (nauplius) verilmelidir. Kuru yemlere geçiş hala tam olarak aydınlanmamakla beraber umut verici çalışmalar devam etmektedir. Turna yavruları aynı zamanda içinde çim tabanlı 0,5 m derinlikte toprak havuzlarda da yetiştirilebilir. Turnalar iki aylık yaşa ulaştıktan sonra yoğun olarak yetiştirilmezler. Çünkü canibalizm (saldırganlık) başlar. 4-5 haftalık balıklar toprak havuzlara alınabilir.

TİLAPİA (TATLI SU ÇİPURASI) YETİŞTİRİCİLİÐİ

 ​
Sıcak ülkelerin iç sular balık yetiştiriciliğinde Tilapia sazandan sonra ikinci sırayı alır. Afrika kökenli bir balıktır. Özellikle kolayca canlı nakil edilebilir olması büyük avantajdır. Tilapia ılık su balığı olup 20-35ºC arasındaki sıcaklıklarda gelişebilir. İyi gelişme için uygun sıcaklık aralığı 22-30ºC ve optimum gelişme sıcaklığı 26ºC dir.

Tilapialar 4-5 aylı veya 40-50 gr. Canlı ağırlığa gelince üremeye başlarlar. Üremeye hazır erkekler yuva yapımına girişirler. T.nilotica fitoplankton, mavi-yeşil alg ve suda bulunan yumuşak bitkileri yerler. Ayrıca palet yeme de alıştırılabilirler. % 0
29 tuzlulukta üreyebilir. % 0 35 tuzlulukta da gelişebilirler. Hatta % 0 50 tuzluluğa kadar bile dayanabilirler.

Yetiştirilmesi çok kolaydır. 12-42ºC dışındaki sıcaklık sınırında ölürler. Erkekleri dişilere nazaran 2-5 misli daha hızlı gelişirler. Sudan'da yılda 18-20 cm, fildişi Sahilleri'nde ise ağ kafeslerde yapılan yetiştiricilikte 4 ayda 200 gr.a ulaştıkları bildirilmiştir. Yılda 3 kere yumurtlayabilir ve her defasında 1500-2000 yumurta bırakabilirler.

 ​
 ​

KARİDES YETİŞTİRİCİLİÐİ


Karides pek çok dünya ülkesi için çok değerli, lezzetli ve oldukça pahalı bir üründür. Uzakdoğu ülkelerinde günlük gıda tüketiminde önemli bir yer tutar. Japonya'da talebin artmasına karşılık üretimin sınırlı kalması bu konudaki potansiyelin açık göstergesidir.

Türkiye sularında 3 önemli tür vardır. Penaeus japonicus, Penaeus semisulcatus, Penaeus kerathurus. Karides yetiştiriciliğinde damızlık olarak kullanılacak bireyler genellikle doğadan temin edilir. Damızlık karideslerin tutulacağı tankların asgari 4-5 m³ olması gerekir. En uygunu 15-20 tonluk polyester tanklardır. Sadece Penaeus japonicus için tabanda kum bulunması zorunludur. Günde 2-3 defa suyun değiştirilmesi gerekir. Yumurta alımı dış havuzlarda yapılır. Genelde 2 m derinlik 10 x 10 m ebadında 200 tonluk olarak hesaplanır. Bu boy bir tankta 1 aylık yetiştirme sonucunda 1-2 milyon postlarva dönemini tamamlamış larva üretimi mümkündür. pH 8-8,5; oksijen 7 mg/lt den yüksek; tuzluluk % 0
30 arası ve sıcaklık 27 ºC olunca karidesler kolayca yumurta bırakırlar. Ancak mekanik yöntemlerle de (göz kesme) yumurta alımı mümkündür.

Karidesler gece yumurta bırakırlar larva yetiştirme döneminde su koşullarının optimum olması başarı yüzdesine direkt etki eder. Su sıcaklığının 27 ºC de tutulması idealdir. Takriben 1 ay sonra larvalar postlarva dönemini tamamlayarak normal karides şekline ulaşırlar. Su sıcaklığının 22-26 ºC civarında olması sadece yetiştirme döneminin gecikmesine neden olur.Karides yavru yetiştiriciliğinde 4 safha vardır:


*NAUPLIUS:
Yumurtlamadan 14-16 saat sonra ilk nauplius larvası çıkar. Çıkış gücü türlere göre %50-70 arasındadır. Bu dönemde larvalar 6 defa kabuk değiştirirler ve bu dönem 30-40 saat sürer. Bu süre 28 ºC de 36 saattir.


*ZOEA:
Genel olarak 4. günde larvalar zoea safhasına geçerler. Bu dönem karides yetiştiriciliğinini en kritik safhasıdır ve 28 ºC lik ortamda 4-5 gün sürer. Yaşama gücünü etkileyecek en önemli faktör ortamda larvalara yem olacak yeterli miktarda fitoplankton bulunmasıdır. Zoea dönemi larvalarının görme yeteneği olmadığından bu dönemden larvaların yemi bulma şansı sadece tesadüflere bağlıdır. Suyun vasfı bozulmayacak oranda diatom bulunması bu nedenle önemlidir. Zoea larvası 3 defa kabuk değiştirir.


*MYSIS:
Yumurtadan çıkıştan 8.gün zoea safhasından ise 4-5 gün sonra mysis safhası başlar. 28 ºC de normal olarak 3-4 günde mysis larvaları postlarval döneme ulaşırlar. Bu dönemde larvalar yoğun şekilde diatom tüketirler. Mümkün ise rotifera ile de yemleme yapılır ise daha uygun olur. Bu dönemin sonuna doğru Artemia salina ile yoğun şekilde yemlemeye geçilebilir. Bu dönemde larvalar 3 defa kabuk değiştirirler.


*POSTLARVA:
Yumurtadan çıkıştan 10-12, mysis safhasından ise 3-4 gün sonra postlarval evre başlar. Bu dönemde artık larvalar karidese benzemeye başlarlar. Bu dönem ile birlikte zooplanktonla yoğun bir şekilde yemlemeye başlanır. Mümkün olduğu sürece Artemia salina ile yemleme yapılır. Özellikle P4
safhasına kadaryoğun bir şekilde Artemia salina verilir. Bu dönemde 18 mm ye ulaşan larvalar tank dışı yetiştirmeye alınırlar. Bu dönemden sonra yetiştiricilik safhası rutin bir hal alır ve toprak havuzlarda yetiştiriciliğe başlanabilir . Besi yetiştiriciliğinde; kullanılacak arazinin toprak yapısı, eğimi, su kalitesi ve genişliğine göre başarılı bir üretim elde edilir. Karides üretiminin en büyük avantajı ülkemiz koşullarında 120-130 günde Pazar boyuna ulaşabilmesi ve yılda 2 ürün alınabilmesidir. Besi havuzlarının yer seçiminde en önemli konulardan biri de yem olarak kullanılacak balık eti veya kabuklu canlıların kolay temin edilebilir olması dolayısıyla yem maliyetinin düşük olmasıdır. Henüz ülkemizde yetiştiricilik yapan bir işletme bulunmamaktadır.


KEREVİT (TATLI SU ISTAKOZU) YETİŞTİRİCİLİÐİ
 ​
Bir aile işletmesi için muntazam gelir sağlayabilecek bir havuz örneği verelim:Bunu için 7 m genişliğinde, 1,3 m derinliğinde ve uzunluğu batıya doğru olmak üzere ve içinde birer uçları havuzun duvarlarına dayalı olmak şartıyla yeter miktarda künkler konmuş bir havuz yaptırmak gerekir. Bu havuzun dibine kireçli taşlar ile akvaryum bitkileri konularak, üzerine de güneş ışınlarının vurmaması için bir de örtü hazırlanmalıdır. Bu ölçülerdeki havuz 1400 adet kerevit alacak hacimdedir. Havuzun suyu 25 mm lik bir boru ile devamlı olarak değiştirilmelidir. Ayrıca havuzun içinde taşlardan ve çalı çırpıdan sığınaklar yapmak gerekir. Doğu Almanya'da 1954 yılında ala ıstakozlarla yapılan bir denemede yetiştiricilik 1 m³ hacminde oval havuzlar kullanılmıştır. Istakozlara yeter miktarda saklanacak yer temin etmek için bu havuzların tabanına oluklu tuğla ve borular döşenmiştir. Ayrıca toprak havuzların meyilli yerlerindeki otların altında doğal gizlenme yerleri de yapılmıştır. Havuz tabanı ayrıca çamur tabakasıyla kaplanmıştır.


Yetiştiricilik için şu koşullara uyulması gerekir:*Kerevit havuzlarının derin olması nedeniyle oldukça düz bir arazi seçilir. Sık ağaçlı araziler tercih edilmez.
*Toprak her mevsimde suyu tutabilme özelliğine sahip olmalıdır (killi).
*Kırmızı kerevitin 21-29ºC de, beyaz kerevitin ise 27ºC de yetiştirilmesi uygundur. Su sıcaklığının 13ºC ye kadar düşmesi durumunda kerevitler çamura gömülür ve hareketsiz beklerler.
*pH 5,8-8,2 arasında olmalıdır. Su sertliği en az 50 ppm olmalıdır. 200 ppm tercih edilmelidir.
*Yapılan çalışmalar kerevitlerin % 0 1-6 tuzlulukta da iyi geliştiklerini göstermiştir.
*Suda plastidler ve tarım ilaçlarının bulunmaması gerekir.
*Artezyen kuyuları genelde yetiştiricilik için uygun değildir.
*NaCl nin bir miktarı zararsız hatta yararlıdır.
*Suda kireç bulunmuyorsa ilave edilmelidir.
 ​
Genel olarak yumurtalı dişiler Nisan-Mayıs aylarında yakalanır ve Haziranın ilk haftalarında ya da Mayıs sonunda yumurta elde edilir. Yumurtalar su ile birlikte kuluçka cihazına yerleştirilir. 1 lt kuluçka cihazına yaklaşık 8-10 bin adet yumurta konabilir.

Su miktarı 0,8-1 lt/dk yı aşmamalıdır. Yavru çıkışı su sıcaklığına bağlı olarak kuluçka cihazına yerleştirildikten 6-8 gün sonra başlar ve 10-12 günde sona erer. Çıkan yavrular içinde su buluna plastik kaselere konur. Istakoz larvaları besin olarak fitoplankton tercih ederler.

Yavrular yemlemeye başladıktan sonra 2 gün daha kuluçka cihazında bekletilebilir. Çıkıştan 7-9 gün sonra ilk kabuk değişimi başlar. Istakozlar 3. Yılın sonunda 8-9,5 cm boya erişirler. İlk yılda 8 defa kabuk değiştirerek 5 cm, ikinci yılda 5 defa kabuk değiştirerek 8 cm, üçüncü yılda 8-12 cm uzunluğa ve 150-250 gr ağırlığa erişebilirler.


MİDYE YETİŞTİRİCİLİÐİ


Midye çok sevilen ekonomik değeri yüksek bir kabuklu canlıdır.

Midye yetiştirme yöntemleri genel olarak 5 e ayrılır:* Dipte Yetiştirme (Hollanda):

Bu yetiştiricilikte iki safha olduğu söylenebilir. Birinci safha midyelerin toplandığı alanlardır. Yetiştiricilikte belirli bir boya geldikten sonra bu yerlerden toplanan midyeler korunmalı deniz yataklarına ya da seyrek olarak yerleştirilmelidir. Gelişme için yataklarda iyi fakat midyeleri sürüklemeyecek bir su akıntısı gereklidir. Bu alanda midyeler Pazar boyuna kadar bekletilir. Deniz dibine bırakılacak olan çeşitli materyaller (kaya, tahta) yavru midyeler ve iri midyelere iyi bir yaşam ortamı sağlar.


* Sırıklar Üzerinde Yetiştirme (Fransa):

Sistemin ana temeli belirli aralıklar ile denize çakılan kazıklardır. Bu kazıklara midye yavruları bisus iplikçikleri ile tutunur. Kazıkların bulunduğu yerler göre midyelerin pazarlanacak çağa kadar aynı kazık üzerinde kalmaları ve büyümeleri beklenir. Yarı kontrollü bir sistemde gerektiğinde seyreltme yapılması faydalı olur. Genellikle çam ve meşe ağaçları kullanılır.


* Salla Üzerinde Yetiştirme (İspanya):

Larval gelişme diğer tüm yetiştiriciliklerde olduğu gibi serbest olarak denizde olur ve bunların sallarda sarkıtılan materyallere tutunmaları ile yetiştiricilik başlar. Bazı yerlerde ağ torbada 30 mm boya ulaşan yavruların konulması ve bunların sallardan sarkıtılması yöntemi de uygulanır. Derinlik genellikle 20 m dolayındadır. Deniz dibi çamurlu-millidir. Sıcaklı kış aylarında 8ºC, yaz aylarında ise 20ºC dir.
*Kafesler Üzerinde Yetiştirme.

* Ağ Fileler İçinde Yetiştirme.Alıntıdır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
O

Oğuzhan emre Çelik

Kayıtlı Üye
Katılım
19 Ara 2017
Mesajlar
1
Yaş
28
Ramazan abi bilgilendirmeler çok güzel ancak sudak yetiştiriciliği kısmındaki tablolara nasıl ulaşabilrim.
 
rkacar

rkacar

Yönetici
OltaMisina Ekibi
Katılım
18 Ara 2011
Mesajlar
5,611
Yaş
36
Ramazan abi bilgilendirmeler çok güzel ancak sudak yetiştiriciliği kısmındaki tablolara nasıl ulaşabilrim.
Kardeşim selamlar. Yaklaşık 6 sene önce açtığım ve alıntı yaparak yardımcı olmaya çalıştığım bir konuydu.

Yardımcı olamadığım için kusura bakma....
 

Üst